Utrecht Talent Alliantie

De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers, overheden, onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. In dit samenwerkingsverband bouwt de UTA mee aan een toekomstgerichte beroepsbevolking. studio ddo begeleidde de zoektocht naar een passende projectnaam voor de organisatie, ontwikkelde het logo en werkte een aansluitende visuele identiteit uit.