Accent Praktijkonderwijs

Accent Praktijkonderwijs vroeg ons een nieuwe huisstijl te ontwikkelen, uitgaand van een bestaand logo en huisstijlkleur. We hielden ons deels aan de opdracht: we vervingen de appelgroene kleur voor een pittig fluorgroen en breidden het palet uit met een serie pastelkleuren.

Vervolgens voegden we een reeks vormelementen - variaties op een pulssymbool - toe aan de stijlsheet, waarna tenslotte de huisstijl- en communicatiemiddelen (van stationery tot website en van schoolgids tot advertentie) ontworpen konden worden. In de aansluitende campagne stelden we leerlingen en hun docenten centraal.

Accent Praktijkonderwijs asked us to develop a new house style based on the existing logo and house style colour. We diverged slightly from the brief: we replaced the apple green colour with a striking fluorescent green and expanded the palette with a series of pastel colours.
Next, we added a series of shape elements - variations on a pulse symbol - to the style sheet and then designed the house style and communication tools, ranging from the stationery to the website and from the school guide to the advertisement. In the following campaign, we put the vocational secondary school’s pupils and their teachers at the centre.

Kijk hier voor meer portfolio

Meer werk: